Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

  • Създаване на модел за провеждане на виртуални практики в професионалните висши училища
  • Създаване на онлайн платформа за организиране и управление на виртуалните практики
  • Създаване на ръководства за прилагане на виртуални практики
  • Повишаване на професионалните и дигиталните умения на студентите
  • Повишаване на капацитета и познанията на фирмите относно възможностите за провеждане на дигитални практики
  • Изграждане на мрежа от образователни и индустриални партньори за провеждане на виртуални практики

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

 Целта на проекта е да се разработи и приложи модел за провеждане на виртуални практики и методология за тези практики с описание на работни процеси и насоки, които дават възможност за качествено проектиране на персонализирани и гъвкави стажантски програми. За да се даде възможност за функциониране на виртуалните практики, ще бъде проектирана и разработена  специализирана платформа. Тя ще се основава на предложения модел за виртуални практики и ще свързва всички страни (студенти, университети и фирми) в рамките на сигурна онлайн среда. Целта на проекта е да се осигури по-гъвкаво, ефективно, персонализирано, евтино и адаптирано решение за провеждане на виртуални практики.

Цели на проекта на английски език

The goal of the project is to introduce the specific virtual internship model and methodology for VIs with practical workflows and guidelines, which enable quality design of customized and flexible internship programs. In order to enable functioning of VIs, a specialized web software solution will be designed and developed. It will be based on the proposed VI lifecycle model and methodology, and it will connect all parties (students, schools, and companies) within a secure and collaborative web platform. The goal is to provide a more flexible, efficient, personalized, low-cost, and adapted solution for VIs.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"