Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта


  • Разработване и приемане на Gender Equity Plans (План за равни възможности на жени и мъже за научна кариера), което ще направи Русенският университет допустим участник в консорциуми, финансирани по HORIZON 2020
  • Обучение на ръководния, академичния и административния персонал в законовите особености на равенството между мъже и жени за научна кариера.
  • Създаване на предпоставки за включване на Русенския университет в други проектни мрежи.Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

 Целта на научния проект е да изследва възможностите за равни възможности пред жени и мъже за научна кариера.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"