Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма "Развитие на човешк​ите ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет, за да се осигури прозрачност и ефективност на системата за управление на качеството, системата за администриране на процесите, системата за информационно обслужване на учебната дейност и системата за събиране на информация за научно-изследователската дейност на преподавателския състав.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Създаване на условия за повишаване на ефективността и прозрачността в управлението на Русенския университет; Повишаване качеството на университетските дейности в съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища; Разширяване на възможностите на системата за информационно осигуряване на управлението, чрез интегриране на независими една от друга системи и подсистеми за управление на отделните аспекти от учебния процес;Изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите на Русенски университет дейности.

Цели на проекта на английски език

Improvement of the University of Ruse management system in order to ensure transparency and efficiency of the quality management system, the system for process administration, the system for information services to the academic activities and the system for collecting information on the research activities of the lecturers.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"