Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Проектиране и изграждане на 6 лаборатории със съответните ресурси за обучение с помощта на специалисти от 3-те европейски университети и тяхното внедряване в 6 от азиатските университети..

Създаване на обучителен курс за студентите от Националния здравен университет в Лаос за обучение по Информационни технологии.

Провеждане на обучение на студентите от 7-те азиатски университети от преподавателите от 3-те европейски университети от Лион и Гренобъл, Франция и РУ. 

Провеждане на 2 интензивни курса на обучение на преподаватели от всеки от 6-те азиатски университети в областта на PLC – 1 в един от EU университетите и 1 в съответния азиатки университет и за Националния здравен университет в Лаос в областта на ИКТ.

Разпространение на резултатите от проекта.


Цели на проекта на английски език

​The main objectives of Asean Factori 4.0 project are to design of a set of industrial automation labs with a corresponding staff training program to initiate the foundation of center of excellence in Automation. In each institution, different kinds of pedagogical process will be implemented and tested to create a network of competencies among our partner countries following their local needs and to permit cross learning approach during the project. Through the Industry 4.0 roadmap, the project is the first step to educate students to prepare a future generation of qualified workers able to implement advanced manufacturing and processing machinery.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"