Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Разработване и обучение на студенти и хора 45+ в интервюиране, творческо писане и използване на медия (информационни и комуникационни технологии) за получаване и предоставяне на информация за условията на живот и културното наследство, което носят хората от третата възраст, в някои европейски страни.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Чрез осигуряване на примери от интервюта, проектът ще разшири  разбирането за ежедневния живот на хората от третата възраст в някой европейски страни: : от житейските истории и анекдоти до културното наследство, което те носят, от удовлетворението, което придобиват от техните семейства и общности до техните интереси и хобита. Това ще доведе до опознаване на съседите и намаляване на предрасъдъците в Европейския съюз. 

Цели на проекта на английски език

​By providing interview based examples, the project will aim at widening the understanding of the every day lives of older people in some European countries: from the life stories and anecdotes to the cultural heritage they bear in, from the satisfaction the gain by their families and communites to their interests and hobbies. This will lead to a better understanding of the neighbors and a reduction of prejudice in European Union.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"