Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Посредством обединяването на научни организации, изследващи разнородни аспекти на креативните и рекреативните индустрии (ресурси; потребители, потребителско поведение, и пазари като потенциал за развитие; организация на бизнеса и дейността; технологична обезпеченост и решения за устойчиво развитие във всички аспекти – икономически, екологични, социални и културни) и локализирани в различни региони на страната, проектът предлага новаторски подход за преодоляване на пазарното сегментиране и централизираната проява на науката, като същевременно насърчава иновационния капацитет на бизнеса.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество. 

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"