Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Проектът се страми да осигури модернизация на 5 висши учебни заведения от Молдова чрез разработване, тестване и адаптиране на усъвършенствани Предприемачески учебни програми, които стимулират иновационните умения на студентите и преподавателите към увеличаване на капацитета на местния бизнес. 

Цели на проекта на английски език

​The projects attempts to ensure modernization of 5 HEIs from Moldova trough developing, testing, and adaptation of improved and upgaded Entrepreneurial Curriculum (master level) that stimulate innovation skills of students and teachers towards a stronger local business capacity. 

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"