Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Общата цел на проекта SFEDA е да допринесе за транснационалното сътрудничество между три от страните в Балканско-Средиземноморския регион-Гърция, България и Кипър. Проектът придава особено значение на доказването на ефективността на технологията и реализирането на система за ранно откриване на горски пожари с цел опазване на околната среда и допринасяне за устойчивостта на климатичните промени. Опазване на горите.

Цели на проекта на английски език

​The overall objective of the SFEDA project is to promote transnational cooperation among 3 of the countries in the Balkan-Med area-Greece, Bulgaria and Cyprus. The project has a strong emphasis on the proof of the effectiveness of the technology and the implementation of a system for early detection of wildfires towards protecting the environment contributing tot he climate change resiliency. Preservation of forests. 

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"