Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Основна задача ще бъде разработването на критерии за анализ на проекти и методи на обучение с фокус върху добрите практики в областта на насърчаване на критическото мислене, европейското съзнание и солидарност и намаляване на предразсъдъците.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​На български език: обмяна на добри практики - създаване на онлайн инструментариум, който може да се използва в европейските образователни програми и дейности в контекста на образованието за възрастни и, по-специално, на третата възраст. 

Цели на проекта на английски език

​Exchanges of Practices - the creation of an online Method-Toolbox which can be used in European education programs and actions in the context of adult and especially older adult education. 

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"