Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

WP1. Project Management and Coordination
WP2. Project Communication and Dissemination
WP3. Development of Learning Materials
WP4. Development of Mobile and Online Platform
WP5. Piloting of Training Courses and Setup of Learning Cooperation Schemes
WP6. Implementation and Exploitation


Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Повишаване жизнеността и конкурентоспособността на МСП и развитие на предприемачеството чрез вкарване на социални аспекти.

Цели на проекта на английски език

To enhance the vitality and competitiveness of SMEs and entrepreneurship development through social aspects introduction.


Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"