Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Да се отговори на нуждите на обществото за по-добро социално сближаване, стабилизиране на активна гражданска позиция и отстояване на принципите на равенство, въз основа на изграждане на иновативен проектен подход за увеличаване на потенциала за устойчиво междусекторно сътрудничество между университети, бизнес субекти и организации за обучение за възрастни.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

The project attempts to address the needs of our society for better social cohesion, deeper active citizenship and improved equity values, based on articulating innovative project architecture to capacitate the potential of a strong cross-sectorial partnership between universities, businesses, and adult education sectors.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"