Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Повишаване на пригодността за заетост на завършващите студенти от специалности "Индустриален мениджмънт" и "Стопанско управление" на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и съдействие за трудовата им реализация по специалността чрез включване в иновативни подходи за сътрудничество университет - предприятие.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Проучване и анализ на добри практики за сътрудничество университет - предприятия в България с цел включването на студенти в него; проучване и анализ на практиките за сътрудничество университет - предприятия в Испания и други страни на ЕС. Разработване на пилотен модел за сътрудничество университет - МСП чрез услуги за развитие на бизнеса от съвместни екипи от университетски преподаватели и студенти.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"