Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​The first call for proposal for INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Съхраняване и популяризиране на значими исторически и културни обекти от долната част на границата на Римската империя

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Categorisation and selection of the ancient roman heritage sites; Digitalization of the available resources about the selected sites; On-site aerial and ground photoshoots, data processing and creation of the information database; Development of the web-based information platform and the mobile applications; Training events and dissemination activities; Information and publicity

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"