Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Дата на обявата

Журнал на EU

Институция

Интернет страница на обявата

Програма на обявата

Краен срок за подаване на проектни предложения

Допустими дейности за финансиране

Priorities for the call are:

  • JCOO - Judicial cooperation in civil and/or criminal matters.
  • JACC - Effective access to justice for all, including rights of victims of crime and rights of the defence.
  • RCHI - Rights of the child
  • RDAP - Daphne - Prevent and combat all forms of violence against children and women and protect the victims of such violence.
  • RRAC - Racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance.
  • RDIS - Non-discrimination.
  • RDIB - Rights of persons with disabilities.
  • RGEN - Equality between women and men.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Обяви за проектни предложения
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"