​​​​​​Добре дошли в​​ сайта на катедра Теоретична и измервателна електротехника​​

​    tie logo_B.png           lab-TE.jpg
       Катедра ТИЕ обучава студенти от всички специалности на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ по дисциплините „Теоретична електротехника“ и „Електрически измервания“, а също така студентите от специалност КСТ по „Синтез и анализ на логически схеми“.
       Извършва се обучение и на студенти от неелектротехнически специалности от факултетите „Бизнес и мениджмънт“, „Аграрно-индустриален“, „Транспортен“ и „Машинно-технологичен“, а също и във филиалa на Русенския университет в ​Силистра.