​​Добре дошли на сайта на Катедра Физика.

Катедрата обучава всички студенти от техническите специалности в курсове по Обща Физика. Освен курсовете по Обща Физика катедрата обучава студенти и по следните специализирани физични дисциплини: Агрофизика,  Теоретична физика, Атомна и ядрена физика, Основи на математичните методи на физиката ​, Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността, Оптоелектроника и оптични и комуникации, Оптоелектроника и оптични уреди, Замърсяване на въздуха, Замърсяване на въздуха (прогнозиране) – за магистри, няколко дисциплини в областта на Методика на преподаване на физика в училище и технически университети за бакалаври и магистри.