​1. Специализирани курсове по Физика за студентите от машинните и електро-специалности.
2. Специализиран курс по Физика за студентите от специалност екология.
3. Специализиран курс по Физика за студентите от специалност промишлен дизайн.
3. Специализиран курс по Физика за студентите от специалност аграрно инженерство.
4. Курс по Физика на почвата за специалностите от аграрно инженерство.
5. Курс по Оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността за студентите от специалност Електроника.
6. Основен курс по оптоелектроника и оптични комуникации за студентите от специалност телекомуникации.
7. Курс по Лазерни технологии за студентите от машинните специалности.
8. Курс по Оптични и оптоелектронни уреди за студентите от машинните специалности.
9. Курс по Атомна и ядрена физика, електродинамика и квантова механика за студентите от специалност физика.