​Документи се приемат:

- за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. до 10 юли 2020 г. за първо класиране и до 2 октомври 2020 г. за второ класиране;

- за летния семестър на учебната 2020/2021 г. до 5 февруари 2021 г.

 (за магистърска програма Промишлен дизайн след инженерно образование

до 1 октомври 2020 г.)