Документи се приемат само в сектор Прием на нови студенти:

- за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. до 15 юли 2022 г. за първо класиране и до 7 октомври 2022 г. за второ класиране;

- за летния семестър на учебната 2022/2023 г. до 3 февруари 2023 г.

- за магистърска програма Промишлен дизайн след инженерно образование до 6 октомври 2022 г.

- за магистърска програма Управление на здравните грижи до 1 септември 2022 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени:

 - за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. до 18 юли 2022 г за първо класиране и  до 10 октомври 2022 г. за второ класиране;

 -  за магистърска програма Управление на здравните грижи до 5 септември 2022г.

 - за летния семестър на учебната 2022/2023 г. до 6 февруари 2023 г.

Сроковете за записване са до 16 часа на:

- за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. на 22 юли 2022 г. за първо класиране и  до 14 октомври 2022 г. за второ класиране;

   - за магистърска програма Управление на здравните грижи до 9 септември 2022г.

   - за летния семестър на учебната 2022/2023 г. на 10 февруари 2023 г.

Записването се извършва в съответните факултетни канцеларии.

През 2018 г. Русенският университет получи четвърта институционална акредитация от НАОА с най-високата оценка 9.44, която според Закона за висше образование му дава право да провежда признавано от държавата обучение за образователно-квалификационната степен "магистър" по всички обявени специалности.

Подаването на документи и записването става с диплома за завършено висше образование - оригинал.

Кандидатите за магистърските програми в БРИЕ подават документи в офиса на БРИЕ – 2Г.511

ВНИМАНИЕ !

Съгласно чл.95, ал.4 от Закона за висше образование таксите за обучение на собствена издръжка в магистърските програми не могат да бъдат по-малки от 70% от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления за един студент, определени с Постановление на Министерския съвет.

След подаване на документите е възможна промяна на реда на желанията срещу такса от 20 лв.

При преждевременен отказ от обучение внесените такси не могат да бъдат върнати.

Магистърските програми, предлагани за прием през учебната 2022/2023г., са дадени в Приложенията.

За някои магистърски програми обучението започва в началото на летния семестър. Сроковете за подаване на документите, класирането и записването са обявени в Правилата за прием.

Кандидатите за магистърски програми са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет за резултатите от класирането.

При неспазване на сроковете за подаване на документи или записване Русенският университет не носи отговорност.