Изпитите се провеждат на обявените в справочника дати. За кандидат-студентите, подаващи документите си в Русенски университет получават разпределение в момента, така че ако подавате документи в Русе и ще се явявате на изпит в Русе, ще знаете къде ще полагате заявените от вас изпити веднага щом данните Ви бъдат въведени в системата.

Изпитните работи са анонимни. Данните на кандидат-студента се попълват в отделна бланка, която се запечатва в отделен плик. Така се гарантира, че проверяването на изпитните работи ще бъде обективно.

Когато се явявате на изпит, трябва да носите:

  • Извадка от състезателния картон - получили сте я при подаването на документи
  • Лична карта
  • Син химикал
  • Четиризначни математически таблици и формули - само за изпита по математика
  • Линия, два молива (с мек и твърд писец) и гума -за теста по общотехническа подготовка
  • Картон, молив, гума - само за изпита по рисуване на технически обект
  • Ножове (малки и големи), шпакли и др. - само за изпита по моделиране на промишлено изделие
  • Спортно облекло и спортни обувки - само за оценка на двигателната култура


Задължително е използваният от Вас химикал да е със син цвят. Листите за писане Ви осигурява Русенски университет. Това се прави с цел, изпитната комисия по никакъв начин да не може да идентифицира, кой е кандидат-студента, чиято работа проверява.

При доказан опит за измама или нарушаване на анонимността на конкурса, работата на кандидата се анулира и участието му в конкурса се прекратява.   

При получаване на оценка от съответния изпит, ще бъдете уведомени със SMS и/или e-mail, ако сте оставили мобилен телефонен номер и/или e-mail адрес. Оценките от изпитите се публикуват и в web сайта на кампанията, в личния ви профил.