Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2021 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

​ВАЖНО! Русенският университет напомня, че крайният срок за предоставяне/изпращане на диплома за средно образование И УДОСТОВЕРЕНИЕ за първи етап на средно образование е 7.07.2022 г.

Уважаеми кандидат-студенти,

Русенският университет напомня, че в срок до 07.07.2022г. трябва да донесете в РУ или да изпратите по пощата копие от дипломата си за завършено средно образование. (моля Ви, не чакайте последния ден!)
ВАЖНО!! Поради промяната на начина за издаване на дипломиза завършилите през 2022 г., моля носете/изпратете И копие от УДОСТОВЕРЕНИЕТО за завършен първи гимназиален етап, което сте получили в 10ти клас.

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"