Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2020 Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

СЕДЕМ СПЕЦИАЛНОСТИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25 юни 2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Русенския университет в специалностите: „ Български език и история", „Педагогика на обучението по математика и информатика", „Педагогика на обучението по физика и информатика", „Педагогика на обучението по български език и чужд език",, Финансова математика", „Материалознание и технологии", „Химични технологии"  се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от професионални направления включени в списъка на защитените специалности в постановлението, което се отнася само за приема за учебната 2020/2021 година.

Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.

За допълнителна информация:

Доц. Юлиян Ангелов, ръководител сектор „Прием нови студенти", тел: 0887745849


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"