​​
​​​       Създаването на Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” е свързано с началото на големите обществени промени в България в края на XX век, както и с далновидността, непоколебимия оптимизъм и упоритостта на тогавашния ректор на ВТУ проф. Атанас Митков в реализацията на идеята му за диверсификация на специалностите във Висшето техническо училище и преобразуването му в Университет. 

            На 11 ноември 1992 година започват учебните занятия с първия випуск на Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Началото бе вдъхновено с чувство за обществен дълг и отговорност, за гражданска и научна свобода и новаторство. Тази благородна амбиция е жива и днес. През своята кратка история факултетът успя да я превърне в неотлъчно следвана цел, в традиция и стандарт.

           В създаването и утвърждаването на този облик на факултета, като преподаватели се включиха много именити български юристи: проф. Борис Спасов, почетния проф. на РУ Михайлина Михайлова, проф. Иван Велинов, проф. Петко Попов, проф. Мария Павлова, проф. Георги Боянов, проф. Цеко Цеков, проф. Димитър Костов, проф. Пенчо Пенев и др. Съществен принос за просперитета на факултета има и деканското ръководство. Последователно от основаването на факултета декани са: дн Иван Анастасов, проф. Стефка Наумова, проф. Лъчезар Дачев, проф. дн Георги Стефанов, проф. Емил Мингов. 

        Мисията на Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” е да подготвя и формира високо професионални конкурентоспособни специалисти с комплексни знания и високо ниво на правна култура, способни качествено да работят в полза на българското общество. Тя успешно се осъществява през годините. За по-малко от четвърт век около 1800 души са завършили факултета. Десетки от тях работят като съдии и прокурори на всички нива на съдебната власт, вкл. Върховния административен съд. Много други намират реализация като разследващи полицаи, адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, служители в публичната администрация, в централната и местната изпълнителна власт, в бизнеса и на научното поприще. 

       ​Възпитаници на факултета са избирани за народни представители: Анели Чобанова, Ирена Варадинова, Свилен Иванов, Искрен Веселинов. Членове на законодателния орган по различно време са били и представители на академичния състав на факултета: проф. Стефка Наумова, Драгия Драгиев, а проф. Петя Шопова е заместник-председател на 38-мото Народно събрание. Проф. Димитър Костов е бивш председател на ЦИК, проф. Пенчо Пенев – министър в три правителства и конституционен съдия; проф. Иван Сълов е бивш заместник-ректор на АМВР. 

Това е нашата равносметка, отмерена между миналото и бъдещето.