Уважаеми студенти,

информираме Ви, че изпита по Криминалистика ще се проведе на 30.11.2020г. от 10:00 часа, и във връзка с предстоящия изпит ви молим в срок до 30.11.2020г.  да представите курсовата си работа на преподавателя - гл. ас. д-р Невена Русева на следния имейл:  nruseva@uni-ruse.bg

ПРОГРАМА ПЪРВИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЗНС”.pdf

ПРОГРАМА ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЗНС”.pdf

Юридическият факултет обявява прием задочно обучение по магистърски програми

Правен режим на защитата на националната сигурност и Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност.

Срок на обучение три семестъра.