ТАКСИ ЗА УЧ.2020/2021

Право държавна поръчка редовно и задочно обучение -330,00 лв.

Право собствено финансиране редовно обучение -1060,00 лв.

Право собствено финансиране задочно обучение -660,00 лв.

Право второ висше образование - 680,00 лв.

Право по индивидуален учебен план - 720,00 лв.

ППООР редовно обучение - 1360,00 лв.

ППООР задочно обучение -700,00 лв.

ПРЗНС задочно обучение -700,00 лв.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ

ОББ – ТБ АД , Русе

Клон Възраждане, ул.”Плиска“19

IBAN:  BG59UBBS80023106029309        

BIC код : UBBS BGSF

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ за зимен семестър 2020/2021

и записване за семестъра в канцеларията

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 11.09.2020 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 28.09.2020 г.