​​​​​​

                      ​ Уважаеми кандидат-студенти,​


 
          Изборът на бъдеща професия е много отговорна крачка, съдбоносна стъпка, към която трябва да се подходи обмислено. Само престижната професия и качественото образование дават възможност да се придобие увереност в утрешния ден, да се гарантира успешна кариера, достойна заплата, висок социален статус, уважение и авторитет в обществото. Когато завършвате училище, вие осъзнавате, че е настъпило време за избор на житейско поприще, който ще предопредели целия ваш бъдещ живот и ще ви изправи пред една много по-сериозна от всички досегашни проверки на вашите индивидуални способности, на вашия характер. 

 
         Професията "юрист" е една от най-престижните, защото правото присъства ежедневно и неотменно в нашия живот. Още древните римски юристи са дефинирали неговите основни принципи: живей почтено, не причинявай вреда другиму, отдай всекиму неговото. Уважението към личността, равноправието, възмездността и справедливостта са етичните измерения, които трябва да следват не само юристите в професията си, но и всички граждани, защото само тогава държавата ще бъде правова. Попрището на юриста със сигурност е сложно и многообразно, изискващо точност, внимание, логическо мислене и голяма всеотдайност. Професията на юриста е да служи на правото, да претворява в своята работа онези основни начала, които осигуряват хармонията и законността в обществения живот. Както сочи още Марк Тулий Цицерон “Законът е ням магистрат, магистратът е говорящ закон.”

 
           За успешно кариерно израстване в тази професия е нужно постоянство, непоколебимо желание и решимост да се учи, да се учи по всяко време и навсякъде, необходимо е да обичаме и да се гордеем с това, което правим през целия си живот. За да може да говори от името на закона, човек трябва да получи квалификацията “юрист”, а това е възможно единствено чрез висше образование по специалност “Право”. Ако сте решили да свържете живота си с правото, най-важното е да изберете правилния университет. Реномираните учебни заведения разполагат със силен преподавателски състав и своя собствена система на обучение. Всеки, който иска да стане юрист и да получи истински качествено юридическо образование, нека да свърже съдбата си през следващите години с Юридическия факултет на Русенския университет. Tук ще овладеете знанията, с които в бъдещата си професионална реализация ще отстоявате и защитавате принципите на правото и чрез тях ще представяте себе си, факултета, университета и град Русе. 

 
Това е нашата цел и ако тя е и ваша цел, ние ви подаваме приятелска ръка и гарантираме академичен дух, всеотдайност, висок професионализъм и добро образование. Аз съм уверен, че тук вие ще успеете да осъществите мечтите си. 

 
Очакваме ви! Успехът зависи от вас. Да започнем заедно да градим вашето бъдеще!