НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР"

СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО

Студентите-магистри, които са се дипломирали през м. юли 2020г. следва да се явят във факултетната канцелария от 27.07.2020 до 10.08.2020 г., за да се подпишат на дипломите. Необходимо е да носят две снимки и бележка от библиотеката, че са върнали всички книги и учебници, които са ползвали през курса на обучение. Да заплатят такса от 6,00 лв. в касата за издаване на диплома

       

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ПО БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ!


       Юридическият факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев" предлага прием през учебната 2020/2021 г. в следните специалности и форми на обучение:
- Специалност "Право"  за образователно-квалификационна степен „Магистър“ след средно образование в редовна форма (по държавна поръчка и на собствено финансиране). Срок на обучение – 5 г. Към момента има само още няколко свободни места в редовна форма на обучение по държавна поръчка!
- Специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ след завършено друго висше образование, като обучението се провежда в задочна форма на собствено финансиране. Срок на обучение – 5 г.
- Специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, курс на обучение – 4 г., форма на обучение – редовна, на собствено финансиране.
- Магистърски програми след ОКС „бакалавър“ -  "Правен режим на защитата на националната сигурност" и "Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност". Курс на обучение – 1.5 г., форма на обучение – задочна, на собствено финансиране.

За повече информация - Русенски университет, Сектор "Прием нови студенти" - 7017 Русе, ул. "Студентска" №8, тел. 0887 592 349, 0887 745 849, 082 888 247 и 082 841 624, е-mail: admission@uni-ruse.bg.
Справочниците и датите за записване, както и графика на кандидатстудентската кампания можете да откриете на адрес - https://www.uni-ruse.bg/admission/.
Станете част от Русенския университет!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми кандидат-студенти,
Уведомяваме Ви, че приемането на студенти в специалност „Право" в Русенския университет „Ангел Кънчев" за учебната 2020/2021 г. ще се извърши ОНЛАЙН с кандидат-студенти изпит по „Български език и литература" и „История на България" за завършилите преди 2008г. или с оценка от ДЗИ по Български език и литература.

За информация и записване: Русенски университет, Сектор „Прием нови студенти" – 7017 Русе, ул. Студентска №8, Русенски университет, Ректорат, моб. тел. 0887 592 349 и 0887 745 849, стационарни тел. 082 888 247 и 082 841 624, ел. поща: admission@uni-ruse.bg

А също и на интернет страницата на Русенския университет „Ангел Кънчев":  https://www.uni-ruse.bg/admission/Pages/default.aspx Юридическият факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” е създаден през 1992 година. През годините на своето съществуване той извоюва мястото си сред най-добрите юридически факултети в България. Този престиж е свързан не само с популярността на юридическата професия, но и с широкия спектър на предоставяните от факултета възможности в сферата на правото.

 
        От първия ден на своята работа насочихме вниманието си  към качеството на образованието и формирането на преподавателски състав, към ефективното взаимодействие със съдебните и правоохранителните органи. Резултатите не закъсняха. Факултетът успешно получи държавна акредитация за обучение на студенти по специалност „Право”.

 
         Факултетът е структуриран в три правни катедри. Съобразно европейската практика, правните  катедри са обособени по основните направления на правното познание – публичноправни науки, частноправни науки и наказателноправни науки. Учебните дисциплини, разпределени в трите катедри, осигуряват цялостното обучение по специалност “Право” за получаване на квалификацията “юрист”. 

 
        Юридическият факултет на  Русенския  университет  “Ангел Кънчев”  е член на Европейската асоциация на юридическите факултети (European Law Faculties Association). За ежегодното участие на факултета в дейността на ELFA свидетелстват получените сертификати.