​​Университетски спортно-туристически празник

2013 г., с. Мечка, местност "Стълпище"