От началото на учебната 2012/2013 г. всеки студент, настанен в СО1, СО2 и СО6, може да ползва през новоизграденото от Русенския университет оптично трасе достъп до университетската компютърна мрежа. Регистрацията и заплащането на таксите се извършва в делнични дни от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в Компютърна Зала 1 на първия етаж в дъното на западното крило на Ректората. Повече.