Всеки студент, настанен в СО1 и СО2, може да ползва, през изграденото от Русенския университет оптично трасе, достъп до университетската компютърна мрежа. Регистрацията се извършва в делничните дни от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в ЦИКО (приземния етаж на Ректората). Повече.