UNI-RUSE\brie-bgБългаро-румънски интеруниверситетски Европа центърДиректор12.2.2024 г. 13:34:35Галина Иванова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5020184cc-7248-4f5f-9fe7-27dc8bcab5f4доц.+359 82 825 656БРИЕ, 2Г.500

UNI-RUSE\eparvanovaБългаро-румънски интеруниверситетски Европа центърАдминистративен секретар22.9.2021 г. 8:03:11Ева Първанова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c533e4d1e2-536e-4fcc-aff7-6f66a63f0d90маг.+359 82 888 6272Г.511