​​​​​

​ Специалности​​ОКС "Бакалавър"     ​ОКС "​Магистър"
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
Обучение на български език - Кинезитерапия​3100 €​3100 €​
Обучение на български език - за всички други специалности​2500 €​1250 €​​2500 €​1250 €
​Обучение на чужд език – за​ всички други специалности​3000 €​1750 €3000 ​€1750 €​

Обучение на чужд език в специалностите Европеистика и многостепенно управление и Европеистика и глобализация

1500 €​​750 €​

 

​ ​ Специалности​                                           ​ ОНС "Доктор"
​​Eзиков курс
Редовна 
форма на 
обучение
​Редовна форма 
на обучение
Задочна форма 
на обучение
​Обучение на бълг. език - Кинезитерапия​3600 €​
​Обучение на бълг. език - за всички други специалности​3000 €​1500 €1990 €
​Обучение на чужд език - за всички други
специалности
​3500 €​2000 €​2490 €

Обучение на чужд език в специалностите Европеистика и многостепенно управление и Европеистика и глобализация

500 ​€

 

Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такса , когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.
Таксите за обучение се утвърждават всяка година до 30 май от Министерския съвет на Република България.
Информацията при необходимост ще бъде отразена в сайта на Дирекцията.

Адрес на Русенския университет

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти", 
ул. "Студентска" № 8
7017 Русе, Република България
Важно:
Срок за подаване на документи за студенти – 30 септември 2017 год. 
Срок за подаване на документи за докторанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за специализанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за изучаване на български език – 30 септември 2017 год.​

​​​