В клуб "Студентски дейности" участват студенти от различни специалности на Русенския университет. Ръководител е Таня Тодорова, студентка във ф ПНО. За контакти: GSM: 0898621612
Дейности:
  • Студентска екскурзия до исторически обекти;
  • Студентски конкурс за изработване на продукти на художествено- творческа дейност (стихотворение, есе, разказ, песен, рисунка, научна разработка);
  • Учебно-методичен семинар;
  • Участие на студенти в научни изяви на други университети;
  • Съвместни научни изяви на студенти от РУ със студенти от други български и чуждестранни университети;
  • Изработване на сценарий, декори, украса и провеждане на коледен спектакъл за деца от дом „Надежда”