Студентският клуб „Съхрани българското” е учреден на 19 октомври 2005 година от студенти специалност „Български език и история”. Клубът реализира дейности и проекти, насочени към опазване, проучване и популяризиране на културното наследство и природното богатство на България. ​