Отбелязване на Световния ден на качеството в Русенския университет

За четвърта година поред Младежкият клуб по качество към Русенския университет организира и проведе ежегодното отбелязване на Световния ден на качеството. Семинарът се проведе на 17 ноември 2017 г., като в дневния ред бяха планирани редица интересни лекции, показващи качеството в различните му проявления.

Семинарът започна с презентация на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, който представи по оригинален начин развитието на стандартите за системи за управление на качеството. Темата не е случайно пoдбрана, тъй като през 2017 г. се навършват 30 години от първоначалното издаване на ISO 9001 и 70 години от създаването на Международната огранизация по стандартизация (ISO). Бяха направени аналогии с развитието на човека от най-ранна детска възраст до неговата зрялост, паралели между развитието на обществено-икономическите отношения в световен мащаб и в контекста на българскята действителност.

След края на интересната интерпретация на международните стандарти бе дадена думата на декана на Машинно-технологичния факултет- проф. д-р Бранко Сотиров, който връчи на маг. инж. Асен Илиев “Годишната награда по качество за личния му принос към развитието и обогатяването на Информационния център по качество "Корийков". През тази година, инж. Илиев, който е регионален представеител на Сдружението по качество "Клуб 9000", навърши 50 години като личност, отдадена на качеството, неговото управление и популяризиране.

Третият елемент от програмата за Деня на качеството беше лекция от доц. д-р Людмила Михайлова от Факултет "Бизнес и мениджмънт". Темата на преподавателя от магистърския курс по "Управление на качеството" бе сврзана с мотото на честванията на Деня на качеството по цял свят- "Лидерството". Теоретичните постановки намериха множество допирни точки с практиката, тъй като в семинара взеха участие и управители на фирми, алумни и специалисти по качество. 

 

АЛМАНАХ НА АЛУМНИТЕ 2017

Алманахът представя мнението на успешно реализирали се млади специалисти, които са завършили бакалавърската специалност „Мениджмънт на качеството и метрология" и магистърската специалност „Управление на качеството".


Последната редакция на Алманаха е допълнена с информация за реализирали се експерти по качество, добавени са карти на областите в България, от които идват обучаващите се в Русенския университет специалисти по качество, както и аналогична карта с реализацията им. 


Удовлетвореността на работодателите от знанията и уменията на алумните от бакалавърската и магистърската специалност по качество е изразена в техни препоръки, представени в края на Алманаха.


Японският метод Poka Yoke обсъждаха участници в семинар в
Информационния център по качество в Русенския университет​

На посещение в рамките на програма Еразъм+ през месец април 2016 г. в Русенския университет бяха преподавателите от университета в Антверпен, Белгия – Ервин Смет и Емил Биллиет. Те участваха в семинар на тема Предотвратяване на човешки грешки по японския метод Poka Yoke, който се състоя в новооткрития Информационен център по качество на Русенския университет. В обучението се включиха студенти от горните курсове в бакалавърската степен „Мениджмънт на качеството и метрология", от магистърския курс „Управление на качеството", представители на Регионалната организация на Сдружение „Клуб 9000", консултанти по системи за управление на качеството и преподаватели. На семинара присъства и доц. Цвятко Корийков, който е патрон на Информационния център по качество. Семинарът предизвика оправдан интерес най-вече заради представените примери от реалната индустриална практика и наболели проблеми на нашето ежедневие. Целта на метода Poka Yoke е да се предотвратят дефекти и несъответствия чрез тяхното ограничаване на база на физически контрол, звукови или светлинни сигнали или ограничения в протичането на производствени процеси. Бяха обменени идеи за задълбочаване на сътрудничеството между Русенския университет и университета в Антверпен в областта на качеството и обогатяването на Информационния център. Гостите изказаха своето положително мнение за събраната литература и създадените условия за допълнителна работа със студентите. Ервин Смет и Емил Биллиет получиха от декана на Машинно-технологичния факултет, проф. д-р Бранко Сотиров, сертификати за дарители на Информационния център по качество.

 


Грамота по повод 25-годишния юбилей на Сдружение „Клуб 9000"

Гл.ас. д-р Цветелин Георгиев е отличен с грамота за приноса му при учредяването и ръководството на Клуба по качество към Русенския университет и за създаването на Информационния център по качество към университета.

 

Повече от 350 информационни източника са достъпни в новия Информационен център по качество на Русенския университет

Членове на Клуба по качество към Русенския университет и Сдружение „Клуб 9000" могат да използват голяма база данни в новооткрития Информационен център по качество. В него са налични над 350 източника на електронен и хартиен носител, както и заседателна зала с 10 места, оборудвана със съвременна презентационна техника.

З
а целите на учебния процес в бакалавърската степен „Мениджмънт на качеството и метрология" и магистърския курс по „Управление на качеството" на разположение са над 35 стандарта, повече от 70 книги и учебници на английски език, десетки издания на Сдружение Клуб 9000 и Съюза на специалистите по качество в България, доклади и сборници от научни конференции в областта на качеството и др. Създаден е онлайн каталог, достъпен на адрес: http://club9000youth.libib.com/. Чрез него всеки, който проявява интерес, може да провери наличността на определен източник, да прочете кратко описание и съдържание на информацията в него, да получи пълно библиографско описание и да заяви ползването му.

Информационният център по качество в Русенския университет е резултат, както на работата на членовете на Клуб 9000, така и на сътрудничеството между Университетската библиотека и Българския институт по стандартизация. На разположение в центъра е и богата колекция от списания и специализирани видеоклипове от т.нар. „серии" – ASQ TV, които с успех се използват и в учебните часове по практика на професионален английски език.​

Инфоцентърът по качество е оборудван със смарт телевизор, който дава възможност в групи до 10 човека да се правят обсъждания на теми, които засягат както учебния материал, така и съвременното ниво на развитие на управлението на качеството. Наличната техника позволява освен обичайното свързване с компютър, студентите и участниците в семинарите да използват и мобилни устройства като смартфони и таблети, за да представят идеите си пред своите колеги.

Центърът ще продължава да обогатява колекцията си от информационни източници чрез закупуване на допълнителни стандарти, учебна литература и осигуряване на дарения от съсловни организации, университети и алумни, завършили двете основни специалности, свързани с качеството.

 

АЛМАНАХ НА АЛУМНИТЕ 2015​

Алманахът представя мнението на успешно реализирали се млади специалисти, които са завършили бакалавърската специалност „Мениджмънт на качеството и метрология" и магистърски курс „Управление на качеството"​. ​АЛМАНАХ​​

Младежкият клуб по качество към 

Русенския университет и Сдружение "Клуб 9000" навърши една година. 


Заповядайте на 

29 май 2015 (петък) от 13:30ч. в зала 2Г. 204 (Зала Сименс)

на кратък семинар по предстоящата нова версия на стандарт ISO 9001 и официалното връчване на сертификатите на участвалите в провелия се през април 2015 семинар по SWOT analysis​. Повече


 

П О К А Н А​

Младежкият клуб по качество към Русенския университет кани студенти, преподаватели и заинтересовани страни да участват в уъркшоп на тема SWOT анализ​​ , който ще се проведе на  27.04.2015 г. (понеделник) от 14 .00 часа в зала 1.309. Събитието се организира съвместно с преподаватели от Университета в Антверпен - Белгия. ​Повече​

​​​

​Честване на Свет​овния ден на качеството

На 13 ноември 2014 год. в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе Честване на Световния ден на качеството. Това беше първата по-значима проява на новосъздаденият Клуб по качество към Русенския университет.Тази година Световният ден на качеството, който ежегодно се провежда във втория четвъртък от месец ноември, беше отбелязан в Русенския университет с представяне на филма An Immirant's Gift (The Life of Quality Pioneer, Joseph M. Juran). Конкретният повод за този избор на филм е, че на 24 декември 2014 година се навършват 110 години от рождението на един от най-значимите мислители и практици в областта на качеството- Джоузеф Моузес Джуран. Филмът на PBS представя живота и приноса на Джуран към развитието на качеството в Япония, САЩ и по целия свят. Наред със самия Джуран, в документалия филм са включени интервюта със Стив Джобс, Питър Дракър, Геничи Тагучи, Робът Галвин и др. Студентите от специалност "Мениджмънт на качеството и метрология" с помощта на преподавателя си по дисциплината „Практика на професионален английски език" гл. ас. д-р Ц. Георгиев, са превели субтитри към филма като по този начин той става достъпен и за хора, които не владеят английски език. Филмът ще бъде представен и на годишното събрание на русенската регионална организация на „Сдружение Клуб 9000". След представянето на филма се проведе кратка дискусия по новостите около Международния стандарт ISO 9001 и очакваната през 2015 година нова версия на стандарта.

 

Семинар „Какво е новото в пр​оекта на ISO 9001:2015"

На 26 май 2014 год. в зала 2.101 на Русенски универ​ситет „Ангел Кънчев" се проведе Семинар „Какво е новото в проекта на ISO 9001:2015". Този семинар се превърна и в „рожденна дата" на Младежкия клуб по качество към РУ „А. Кънчев" и Младежка секция към „Сдружение Клуб 9000". Приветствия и поздравителни адреси към присъстващите бяха отправени от: проф. д.т.н. Христо БЕЛОЕВ, Ректор на Русенски университет „А. Кънчев"; доц.д-р Бранко СОТИРОВ, Декан на Машинно-технологичен факултет; маг. инж. Емилия ЛЕХОВА, Директор на Университетска библиотека и ст.н.с. д-р Катерин КАТЕРИНОВ, Председател на „Сдружение Клуб 9000". На семинара присъстваха студенти от: бакалавърска специалност „Мениджмънт на качествто  и метрология"; магистърски курс по „Управление на качеството"; алумни (завършили студенти) и младежи, интересуващи се от управление на качеството. По време на семинара беше открит Информационен център по качество с книги, специализирани издания и справочна литература, дарени на Клуба по качество от: „Сдружение Клуб 9000"; Съюз на специалистите по качество в България /ССКБ/; фирми, сред които Приста Ойл - Русе, ВАПТЕХ - Плевен, Раломекс - Завет, Унимедиа ЕООД – Русе, ТЮФ Рейнланд България ЕООД – Варна, Хромсервиз ООД - Русе, Перла АД - Нова Загора и др., преподаватели от Русенския университет.

Информационият център по качество ще носи името на основателя и пръв ръководител на катедра по качество към РУ „А. Кънчев"- доц. д-р Цвятко Корийков. Този център има амбицията освен на работи в близко партньорство с библиотеката към университета, да предоставя консултации и специализирани обучения по качество, да организира и провежда семинари и уебинари, да предоставя връзка с партньорски университети и да има подобаващо място в уеб пространството, социалните медии и професионалните мрежи.