Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Клуб "Автомобилист" Русенски университет "Ангел Кънчев"

​​​Клуб „Автомобилист“  е основан на 12.11.1974 г., като дейността на клуба е възобновена на 09.10.2013 г.

Клуб „Автомобилист“ е доброволно обединение на студенти/докторанти и преподаватели от различни специалности на Русенския университет, както и специалисти от сферата на автомобилостроенето и сервизната дейност.

Мисията на клуб „Автомобилист" е: 

  • да ос​игури у​словия за насърчаване на образователното и про​фесионалното развитие на студентите в
    областта на проектирането, разработването и изследването на автомобили;
  • да активизира активното включване​ в образователни, научно-изследователски и проектни дейности, които допринасят за научното израстване на преподаватели, студенти и млади научни работници;
  • да задълбочи и интензифицира комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и фирми;​
  • да обменя идеи и различни гледни точки по актуални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните поколения;
  •  да издига авторитета на катедрата, факултета и университета.​

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"