Клуб "Различни и равни" възстанови прекъснатата си дейност на 07 април 2015 година. 

В него членуват студенти, студенти със специални потребности както и в неравностойно положение.

Отворени сме към всички (студенти, докторанти и преподаватели), които имат желание да се включат към дейностите в клуба, които ви уверяваме, че са много интересни, полезни и приложими за всички.

Целта на клуба е да приобщим студентите, които по една или друга причина, са припознали като близки, свои,  мисията и дейностите, които развиваме.

Мисията ни може да се обобщи в следните акценти:

✓Акцент върху способностите.

✓Равнопоставеност, пълноценно участие, включване, насърчаване, избор.

✓Емоционално благосъстояние.

✓Междуличностни отношения.

✓Личностно развитие.

✓Физическо благосъстояние.

✓Самоопределяне.

✓Социално включване.

✓Права.