​​​​Цялото богатство на българския танцов и музикален фолклор е съхранено и сценично претворено в репертоара на Танцовия състав и Певческа фолклорна формация при Русенския университет с ръководител Веселина Монова. Участия:
  • тържества на Русенския университет;
  • общоградски тържества;
  • международен фестивал, проведен за първи път в гр. Русе;
  • международни фолклорни турнета в страната и чужбина;
  • Международен фолклорен фестивал в гр. Радауц – Румъния.