Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:

- подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;

- засилване на мотивацията за участие в образователния процес;

- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"