Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

На български език: 1) категоризиране на 7000 упражнения на френски, немски, английски и български език в съответствие с 30 компетенции от таблиците на Общата европейска езикова рамка (Европейско езиково портфолио), които са част от инструментите : «Ресторант Венеция 2» ; «Социални компетенции»; «Умения за откриване», «900 упражнения за професионална комуникация»; «Добре дошли в Графовил” ;

     2) категоризиране на тези 7000 упражнения на френски, немски, английски и български език в съответствие с регистъра на ключови компетенции в професионална ситуация (CCSP);

     3) добавяне  в интернет търсачката, в съответствие с всички критерии, на 3000 упражнения, останали извън проекта "CTU"(Търся-Намирам-Използвам) или новосъздадени.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"