Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Подобряване на познанието на широката публика, независимо от образованието и възрастта за учените, разкриване
на човешката страна на учените чрез директни контакти и дискусии, както и оценяване приноса на учените във всекидневния живот.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​Enhancing researchers' publicrecognition notably through offering the public at large in all its components,whichever their age and scientific background, the opportunity of discoveringthe "human face" of research via direct exchanges and discussionswith the researchers, as well as understanding the impact of research on theirdaily lives.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"