Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Академичен състав от 9 Европейски университета разработи съвместен модул Задвижване на бъдещи транспортни средства  с нулеви емисия и човешка сила”, който беше преподаван по време на Интензивните програми през пролетта на 2011, 2012 и 2013г. Учебните дисциплини бяха ориентирани към екология, проектиране, практически измервания и оценка на разработените от студентите веломобили.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Academic teachers of 9 European universities developеа a joint module  Powering the Future with Zero Emission and Human Powered vehicles, that was taught during the IPs in 2011, 2012 and 2013. Teaching modules were orientated towards ecology,  design, practical measuring and evaluation of the developed by the students velomobiles.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"