Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма COST, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Тази дейност ще изследва стимулите и бариерите, които могат да окажат влияние върху създаването на нисковъглеродни региони в Европа. Ще бъде идентифицирано какво може да се направи, за да се подпомогне широкото приложение на нисковъглеродни технологии и процеси. 

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

This Action will investigate the drivers and barriers that may impact on the long term creation of low carbon regions in Europe. It will identify what can be done to assist the large scale implementation of low carbon technologies and processes.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"