Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

По програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Danube-INCO.NET се самоопределя като проект за стратегическа подкрепа от високо ниво. Като основа за неговото изграждане е макро-регионалния подход в Европейския съюз с цел принос към икономическото социалното и териториалното сближаване между страни-членки на ЕС и други държави, с което се засилва компонента на международната интеграция.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Danube-INCO.NET understands itself as strategic high-level coordination support project. Its background is the macro-regional approach of the European Union (EU) aiming at contributing to economic, social and territorial cohesion in the Member States (MS) and beyond, thus including a component of international cooperation.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"