Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Развиване на личностни и професионални компетенции чрез стаж в различни здравни и образователни институции и в домашна среда и принос към развитието на ерготерапевтични услуги в България.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Организиране стаж на 4 млади ерготерапевти от Англия в Русе с продължителност 6 месеца.Клинична супервизия от преподаватели от университета за осигуряване високо ниво на професионалните стандарти.Осигуряване на езиково обучение за стажантите.   Организиране Ден на отворените врати в Русенския университет в заключителния етап на проекта.Редовни срещи и контакти между партньорите.

Цели на проекта на английски език

Development of personal and professional skills through working across health, education and home settings and contribution to the development of the new OT services in Bulgaria.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"