Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Проектът се финансира от Европейската Комисия, Програма Обучение през целия  живот.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Чрез разработване и тестване на персонални турове партньорите от другите страни, както и приятели от всяка възраст, ще бъдат запознати със съответния град.В този проект Русенски университет е включен за периода 01.12.2012 г. – 30.06.2014 г.  и е финансиран от BadenWürttemberg Stiftung gGmbH

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Взаимните посещения ще позволят на участниците в проекта да разберат по‑добре езика, културата и историята на другите страни. Русенският университет ще бъде представен на семинарите, както и чрез страницата на проекта.

Цели на проекта на английски език

Development and testing of personalized town tours in the partners‘ towns.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"