Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

  

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Разработване на:

  • учебен инструментариум и библиотека за обучение на преподаватели на доброволци и привличане към доброволческа дейност чрез програма за награждаване(IO1);
  • иновативна учебна програма (IO2);
  • методика на обучение (IO3).

Провеждане на експериментално обучение на преподаватели.

Партньори по проекта са: Център за обучение, Университет за третата възраст на Региона Кауна, Литва; Екологична организация S.A.F.E., Нидерландия; Словенски университет за третата възраст, Любляна, Словения; Образователен център Гранис, Рига, Латвия


Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Проектът има за цел да насърчава обучението на доброволци

Цели на проекта на английски език

The project aims to promote the training of volunteers.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"