Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Преподавателите да придобият знания и умения, свързани с невропедагогиката, които те да приложат в процеса на преподаване и да ги адаптират към начина на мислене на младите хора от 21 век.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​ Да се обучат преподаватели от сферата на висшето образование да прилагат иновативен дидактически метод, базиран на неврологията, чрез онлайн платформа, съдействаща за формирането на академична общност, която да подпомага създаването на интердисциплинарни компетентности в сферата на общуването.

Цели на проекта на английски език

​To train higher education lecturers in an innovative didactic method, based on neuroscience, through an online platform in which a community of higher education lecturers is created to facilitate the development of transversal competences in the area of communication.


Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"