Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Основната цел на проекта ComEnter&RC e да осигури подкрепа за усвояване на умения, необходими за борба с обезлюдяването и бедността в маргиналните райони чрез стартиране на предприятия на общността.

Цели на проекта на английски език

​The project ComEnter&RC aims to provide support for the learning of skills needed to combat depopulation and impoverishment of marginal areas through the start-up of community enterprises.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"