Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Проектът се финансира от ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство) и национално съфинансиране.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

ПРОЕКТ: ПОДОБРЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И НОВО МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ТАЛАНТИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Повече за проекта

Намерете ни във Facebook

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Основната цел на проекта TalentMagnet е да подобри многостепенното управление и да повиши институционалния капацитет в Дунавския регион с оглед намаляване емиграцията на образована и квалифицирана работна сила. Така проектът ще допринесе значително за справяне със сериозните обществени предизвикателства, свързани с демографския проблем в региона и състоянието на пазара на труда.

Цели на проекта на английски език

​The main objective of TalentMagnet project is to strengthen multilevel governance and improve institutional capacities in the Danube Region to reduce the outmigration of talented young workforce. By doing so, the project will strongly contribute to tackling important societal challenges and improving the demographic and labour market situation.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"