Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​ Подобряване качеството на обучение и научни изследвания, чрез създаване на по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Мотивиране и стимулиране развитието на научния потенциал на партньорите по проекта; Създаване на предпоставки за по-качествена и резултатна научноизследователската дейност на партньорите по проекта.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"