Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът предвижда създаване на Център за компетентност за "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни" в приоритетно направление на ИСИС "Информатика и ИКТ". Центърът ще бъде ИКТ комплексна инфраструктура с интегрирани научно-изследователски организационни структури и със специален фокус върху прилагане на научните резултати в различни бизнес области на България. Научноизследователският комплекс ще бъде базиран върху най-съвременните научни и технологически световни достижения, международни и индустриални стандарти и най- добри бизнес практики, базирайки го върху водещите световни технологии. 

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Общата цел е изграждане и обезпечаване на дейността на научен комплекс на най-високо ниво с концентрация на най-върховите постижения в областта на ИКТ-инфраструктура и на оптимален научно-изследователски потенциал.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"